kontakt

HANGA CORP Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego Poznania-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000538229, NIP: 781-19-05-052, REGON: 360250608

BIURO WE WROCŁAWIU 

ul. Robotnicza 42a 

53-608 Wrocław

BIZNES ZONE PIĘTRO IV

 
[forminator_form id="4016"]