Koszyk

kontakt

HANGA CORP Sp. z o.o., 60-461 Poznań, ul. Juwenalisa 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego Poznania-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000538229, NIP: 781-19-05-052, REGON: 360250608