Kierownik Budowy

Miejsce pracy: 

lubelskie, Majdan Nowy


kontakt: praca@hangacorp.com

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć: 

 • kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP
 • planowanie, weryfikacja, koordynacja i nadzór robót budowlanych zgodnie ze standardami Spółki oraz przepisami prawa budowlanego,
 • koordynacja Wykonawców na terenie budowy,
 • rozwiązywanie problemów technicznych na terenie budowy.
 • współpraca z podwykonawcami pod kątem zlecania i koordynacji zleceń robót w ramach realizowanych umów,
 • przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z: harmonogramami, prawem budowlanym, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami BHP.
 • nadzór i kontrola nad realizowaną budową w zakresie technicznym w tym procesie.
 • realizacja budowy zgodnie z umową i budżetem.
 • raportowanie postępów prac.
 • rekomendowanie przełożonemu zakresów prac do wykonania.
 • optymalizacja kosztów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – uzyskany stopień magistra na kierunku Budownictwo, 
 • minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe w budowlanym procesie inwestycyjnym po stronie Wykonawcy,
 • uprawnienia budowlane,
 • bardzo dobra znajomość prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi w tym w szczególności warunków technicznych oraz przepisów BHP.
 • kreatywność, zaangażowanie i proaktywne podejście do wykonywanych obowiązków,
 • mile widziane doświadczenie zdobyte przy projektach przemysłowych,
 • obsługa komputera, umiejętności sporządzania raportów, protokołów, harmonogramów oraz zestawień (znajomość programu MS Project oraz innych programów z MS Office – Outlook, Word, Excel, Power Point) a także AutoCad,
 • wysoka komunikatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność, dyspozycyjność, ambicja i chęć nauki.

Oferujemy: 

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia, adekwatne do posiadanego doświadczenia,
 • pełną wyzwań pracę w międzynarodowym dynamicznym środowisku,
 • czynne uczestnictwo w tworzeniu ponadstandardowych obiektów technologicznych 
 • możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia zakresu posiadanych kompetencji,