Generalne Wykonawstwo

Generalne wykonawstwo jest jedną z głównych gałęzi naszej działalności. 

Jesteśmy realizatorem w zakresie budownictwa, przemysłowego, energetycznego oraz szeroko pojętego kubaturowego. Realizujemy zadania począwszy od koncepcji, zaprojektowania obiektu, poprzez doradztwo technologiczne a kończąc na wykonawstwie oraz uruchomieniach technologicznych obiektów. Posiadamy wyspecjalizowaną młodą kadrę kierowniczo-inżynierską która jest wstanie sprostać każdemu zadaniu.

 

Hanga Corp zarządza i nadzoruje roboty budowlane we wszystkich branżach, zapewniając przy tym optymalną wydajność oraz najlepszą jakość.  

Oferujemy:

 • odbiory budowlane 
 • zarządzanie budową 
 • nadzór inwestorski 
 • zarządzanie kosztami inwestycji 
 • zarządzanie aspektami bezpieczeństwa, higieny i środowiska pracy
 

Hanga Corp stosuje następujące narzędzia zarządzania:

 • zarządzanie bezpieczeństwem na budowie 
 • szczegółowe opracowanie harmonogramu budowy 
 • wstępne zatwierdzenie prac 
 • właściwa organizacja pracy na miejscu budowy i efektywny system prac podwykonawczych 
 • regularne sprawozdania z realizacji postępu prac i spotkania 
 • właściwa organizacja rozpoczęcia i zakończenia budowy.