Farmy Fotowoltaiczne

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji na rynku energetycznym wzbogaciliśmy ofertęo projekty z zakresu farm fotowoltaicznych kierowanych na rynek polski. Wzrost zainteresowania fotowoltaiką w naszym kraju nie jest przypadkowy uwzględnia, bowiem bardzo korzystne dla tej gałęzi energetyki projekty ustaw o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) oraz Zmiany Ustawy Prawo Energetyczne. Takie uwarunkowania prawne w połączeniu z korzystnymi warunkami nasłonecznienia w Polsce korzystnie wpływa na rozwój tej gałęzi rozwoju energetyki odnawialnej. 

Budowa farmy solarnej PV wiąże się z koniecznością przejścia przez określone procedury administracyjne i zdobycia niezbędnych pozwoleń, warunków.

Nasz zespół zajmuje się organizacją wszystkich faz projektu związanego z budowa i eksploatacja farm fotowoltaicznych od fazy koncepcyjnej aż do uzyskania koncesji na produkcje energii elektrycznej.