FAQ

FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jest to gaz palny, powstaje jako  produkt fermentacji metanowej  z związków pochodzenia organicznego (np. z wytłoków cukrowniczych, odpadów pochodzenia rolniczego i spożywczego, odchodów zwierzęcych, gnojowicy, biomasy). Powstaje w procesie fermentacji mezofilnej lub termofilnej. 

Podstawą dobrze przygotowanej inwestycji jest perfekcyjnie przygotowany plan kolejnych działań.

Zaczynając od pomysłu poprzez założenia finansowe, techniczne oraz w końcu realizacyjne a kończąc na doprze zaplanowanej eksploatacji inwestycji. 

Każde z zaplanowanych działań musi się znaleźć na osi czasu tak by klient mógł śledzić postęp prac oraz identyfikować ewentualne zagrożenia i im zapobiegać. 

Zespół Hanga Corp sp. Z o.o. jest wstanie przygotować każdy z osobna jak również całość zadania tak by doprowadzić projekt do szczęśliwego finału. 

Realizację biogazowni możemy podzielić na trzy główne etapy. 

·      Pierwszym z nich jest planowanie, w skład którego wchodzą:

– założenia koncepcyjne

– pozyskanie stosownych decyzji a w tym (uzyskanie: decyzji środowiskowej, warunków zabudowy lub też miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków przyłączenia do sieci elektro-energetycznej)

– wykonanie projektu do pozwolenia na budowę

– wykonanie raportu oddziaływania na środowisko

– uzyskanie pozwolenia na budowę

– wybór wykonawcy i dostawcy technologii 

·      Drugi etapem jest realizacja. W skład tego etapu wchodzą:

– przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej 

– realizacja zadania inwestycyjnego 

– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

– uruchomienie biotechnologiczne 

·      Ostatnim eksploatacja. Jest to najważniejszy proces dla skutecznego zażądania inwestycją biogazową. Najważniejszymi elementami są:

– zarządzanie procesami zachodzącymi w zakładzie wytwórczym

– zarządzanie planem kontroli technicznych i remontów

– stały nadzór nad ilością produkcji energii w korelacji ze zużywanymi materiałami niezbędnymi do jej produkcji 

·      Jest to najważniejszy proces dla skutecznego zażądania inwestycją biogazową. Najważniejszymi elementami są:

– zarządzanie procesami zachodzącymi w zakładzie wytwórczym

– zarządzanie planem kontroli technicznych i remontów

– stały nadzór nad ilością produkcji energii w korelacji ze zużywanymi materiałami niezbędnymi do jej produkcji .

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.