Elektrownie fotowoltaiczne – współpraca

Hanga Corp sp. Z o.o.

Elektrownie fotowoltaiczne

Jako deweloper rozwijamy portfel elektrowni solarnych w Polsce zachodniej, w związku z czym poszukujemy nieruchomości i gruntów, na których moglibyśmy zlokalizować wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne.

Interesują nas grunty spełniające następujące wymagania pod farmy fotowoltaiczne:

 • powierzchnia minimum 2,0 ha,
 • klasa ziemi IV lub słabsza,
 • odległość od linii średniego napięcia do 400 m – 900 m
 • bez elementów zacieniających powierzchnię działki,
 • wolne od obciążeń w Księdze Wieczystej

Jeśli posiadacie Państwo nieruchomość o wskazanych cechach i zastanawiacie się, jak na niej zarabiać – zapraszamy do kontaktu, farmy PV są opłacalnym biznesem

W ramach współpracy wykonamy audyt lokalizacji i ocenimy możliwość zainwestowania w projekt farmy na Państwa działce.

Przebieg procesu dzierżawy

 1. Państwo, jako właściciel gruntu wysyłacie nam informacje o zainteresowaniu wydzierżawieniem ziemi wraz z danymi dot. nieruchomości.
 2. Analizujemy otrzymane dane dot. nieruchomość pod kątem inwestycji i nawiązujemy kontakt. W przypadku pozytywnej weryfikacji proponujemy spotkanie z naszym przedstawicielem.
 3. Podczas spotkania nasz pracownik zaprezentuje Państwu ofertę i szczegółowo omówi zapisy umowy dzierżawy.
 4. W przypadku zainteresowania podpiszemy wspólnie umowę
 5. Przystąpimy do projektowania farmy fotowoltaicznej i rozpoczniemy proces pozyskania wymaganych prawem pozwoleń. Wszelkie formalności administracyjne załatwimy my.
 6. Skonsultujemy z Państwem nasz projekt farmy PV, byście mogli odnieść się do jego założeń. Poprosimy o Państwa akceptację.
 7. Wypłacimy ustalony czynsz dzierżawny w trybie comiesięcznym, po zakończeniu budowy i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej
 8. Po wybudowaniu farmy oraz w czasie jej eksploatacji, comiesięcznie będziemy płacić Państwu umówiony czynsz dzierżawny waloryzowany o wskaźnik inflacji.

Dlaczego warto wydzierżawić grunt nam?

 • Gwarantujemy wysoki dochód przez długie lata,
 • Zapewniamy bezpieczeństwo i stabilizację finansową Państwu oraz Waszym najbliższym,
 • Zapewniamy zagospodarowanie nieruchomości w sposób efektywny i zgodny z prawem,
 • Pokrywamy koszty inwestycyjne,
 • Zapewniamy możliwość użytkowania Państwa nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem i pobierania pożytków do czasu rozpoczęcia inwestycji z naszej strony,
 • Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne dla lokalnej społeczności,
 • Wspieramy bezpieczeństwo systemu energetycznego Polski i dostęp do czystego środowiska naturalnego
Zapraszamy do kontaktu:

[email protected]