Biogazownie Rolniczo – Utylizacyjne

Jedną z wielu wyspecjalizowanych działań naszej firmy jest projektowanie, dobór technologiczny, wykonawstwo biogazowi rolniczo – utylizacyjnych oraz ich rozruchy technologiczno-biologiczne.

Firma nasza zajmuje się realizacją biogazowi rolniczo-utylizacyjnych w oparciu o technologię biogazowi pracujących na substratach pochodzenia poprodukcyjnego.

 

Technologia jest opracowana przez zespół doświadczonych specjalistów Hanga Corp która jest rdzennie produktem polskim. Możemy poszczycić się wykonanymi biogazowniami, które wykorzystują odpady i funkcjonują z roczną produkcją energii  na poziome 100%

Wzrost zainteresowania biogazowniami rolniczo-utylizacyjnymi w naszym kraju nie jest przypadkowy uwzględnia on bowiem bardzo korzystne dla tej gałęzi energetyki projekty ustaw o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) oraz Zmiany Ustawy Prawo Energetyczne. Zaletą tego typu biogazowi jest wykorzystanie odpadów, które na dzień dzisiejszy są znacznie tańsze niż kiszonki a energetycznie porównywalne.  Takie uwarunkowania prawne oraz techniczno-biologiczne w połączeniu z korzystnymi warunkami w zakresie pozyskania substratów dla biogazowni w Polsce, korzystnie wpływa na rozwój tej gałęzi energetyki odnawialnej. Budowa biogazowi rolniczo-utylizacyjnych   wiąże się z koniecznością przejścia przez określone i skomplikowane procedury administracyjne oraz konieczność zdobycia niezbędnych pozwoleń, warunków oraz uzgodnień z różnymi organizacjami administracji państwowej.

Nasz zespół zajmuje się organizacją wszystkich faz projektu związanego z budową i eksploatacją biogazowi rolniczo-utylizacyjnych od fazy koncepcyjnej aż do uzyskania koncesji na produkcję energii elektrycznej.