Biogazownie rolnicze

Wiodącą specjalnością naszej firmy jest projektowanie, dobór technologiczny, wykonawstwo biogazowi oraz ich rozruchy technologiczno-biologiczne. 

Nasza firma zajmuje się realizacją biogazowi w oparciu o technologię biogazowi pracujących na substratach pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Technologia jest opracowana przez zespół doświadczonych specjalistów Hanga Corp która jest rdzennie produktem polskim.

Wzrost zainteresowania biogazowniami rolniczymi w naszym kraju nie jest przypadkowy uwzględnia on bowiem bardzo korzystne dla tej gałęzi energetyki projekty ustaw o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) oraz Zmiany Ustawy Prawo Energetyczne. Takie uwarunkowania prawne w połączeniu z korzystnymi warunkami w zakresie pozyskania substratów dla biogazowni w Polsce, korzystnie wpływa na rozwój tej gałęzi energetyki odnawialnej. Budowa biogazowi rolniczej wiąże się z koniecznością przejścia przez określone i skomplikowane procedury administracyjne oraz konieczność zdobycia niezbędnych pozwoleń, warunków oraz uzgodnień z różnymi organizacjami administracji państwowej. 

Nasz zespół zajmuje się organizacją wszystkich faz projektu związanego z budową i eksploatacją biogazowi rolniczych od fazy koncepcyjnej aż do uzyskania koncesji na produkcje energii elektrycznej.