Biogazownia Trzebiele 800 kWe

Biogazownia - Trzebiele

Realizacja inwestycji była prowadzona przez pracowników Hanga Corp sp. Z o.o. 

Przedmiotem realizacji była budowa instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej  biogaz rolniczy tzn. gaz otrzymany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałością z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż̇ zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, w wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczania ścieków oraz składowisk odpadów” zlokalizowanego w miejscowości Trzebiele  gmina Biały Bór

5/5