Biogazownia – Stare Ślepce 1,0 MWe

Biogazownia - Stare Ślepce

Realizacja inwestycji jest prowadzona przez Hanga Corp sp. Z o.o. w konsorcjum z firmą NAHTEC Nahwärmetechnologie & Anlagentechnik GmbH

Przedmiotem realizacji jest budowa instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy tzn. gaz otrzymany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałością z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż̇ zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, w wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczania ścieków oraz składowisk odpadów” zlokalizowanego w miejscowości Stare Ślepce na działce nr 8 obr. Stare Ślepce, gmina Sławoborze

5/5