Biogazownia Skrzatusz 500 kWe

Biogazownia - Skrzatusz

Realizacja inwestycji była prowadzona przez pracowników Hanga Corp sp. Z o.o. 

Przedmiotem opracowania były dane ogólne ,plan zagospodarowania terenu z drogami  projektu budowlanego  budowy elektrociepłowni   biogazowej   rolniczej produkującej biogaz w oparciu o odpady z rolnictwa .Podstawowym surowcem (odpadem) do produkcji biogazu jest odpad gorzelniany z bezpośrednio sąsiadującej gorzelni . Natomiast pozostałe uzupełniające  surowce(odpady) do produkcji biogazu  takie  jak, kiszonka, odpady organiczne (gliceryna, tłuszcze niejadalne)  , ziarno zboża dostarczane są z lokalnych źródeł generujących odpady, oddalonych nie więcej niż 100 km. Wytworzony biogaz spalany jest w silniku modułu  kogeneracyjnego (bloku elektrociepłowni)    produkującego  w skojarzeniu energię elektryczną  w ilości 526kW i energię cieplną w wodzie  w ilości 320 kW i w parze w ilości 205kW. Biogazownia została zlokalizowana w miejscowości Skrzatusz gm. Szydłowo

5/5