Biogazownia Odrzechowa 500 kWe

Biogazownia - Odrzechowa

Realizacja inwestycji była prowadzona przez pracowników Hanga Corp sp. Z o.o. w konsorcjum z H. Cegielski-Poznań S.A.

Przedmiotem inwestycji była budowa elektrociepłowni biogazowej w miejscowości Odrzechowa w skład której wchodzą obiekty: budynek techniczny ,dwa  zbiorniki na ciecz fermentującą o średnicy 30,0 m i wysokości 6,0 m, zbiorniki na substraty gnojowicy i serwatki o średnicy 8,0 m, dwa zbiorniki na ciecz pofermetacyjna o średnicy 34,00 m i wysokości 6,5 m , silos na kiszonkę kukurydzy, zewnętrzne urządzenia technologiczne takie jak podajnik substratów, pochodnia biogazu, waga, place i drogi manewrowe, sieć technologiczna i cieplna zewnętrzna w rejonie miejscowości Odrzechowa zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

5/5