Biogazownia – Łagiewniki 700 kWe

Biogazownia - Łagiewniki

Realizacja inwestycji prowadzona przez pracowników Hanga Corp sp. Z o.o. 

Przedmiotem realizacji jest budowa instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy tzn. gaz otrzymany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałością z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego w miejscowości  Łagiewniki koło Wrocławia

5/5