Biogazownia, biznes czy hobby?

Rozwój w biznesie biogazowym rozpoczął się w momencie wdrażania pierwszych działań operacyjnych związanych z przyznaniem Polsce funduszów ze środków europejskich na lata 2007-2013. Wielu zainteresowanych pokładało ogromne nadzieje na sukces tego sektora odnawialny……
Rozwój w biznesie biogazowym rozpoczął się w momencie wdrażania pierwszych działań operacyjnych związanych z przyznaniem Polsce funduszów ze środków europejskich na lata 2007-2013. Wielu zainteresowanych pokładało ogromne nadzieje na sukces tego sektora odnawialnych źródeł energii jaki już osiągnęli nasi sąsiedzi z za zachodniej granicy (6 000 wybudowanych instalacji) które w znakomitej większości oparte zostały o rośliny energetyczne. Niestety w naszym przypadku brak doświadczenia oraz niejednolite i niesprzyjające ustawodawstwo eliminujące w sposób pośredni stosowanie roślin energetycznych doprowadziło do poszukiwania przez firmy technologiczne jaki i inwestorów zastępczych rozwiązań umożliwiających podniesienie rentowności instalacji biogazowych.
Jedną z takich instalacji w której zostały podjęte usprawnienia w jej działaniu jest Biogazownia w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Pierwotnie Biogazownia ta zaprojektowana była jako typowy obiekt nawaro (główny substrat – kiszonka kukurydzy). Specjaliści z Better-Energy w oparciu o posiadaną wiedzę, badania oraz dogłębną analizę potencjału alternatywnych substratów jak i dokładając wszelkich starań aby instalacja mogła także pracować na innych substratach osiągnęli pełen sukces i dzisiaj biogazownia ta pracuje ze zwiększoną mocą elektryczną elektrociepłowni (do 0,8 MWe0 przy zachowaniu zaprojektowanych wielkościach komór fermentacji pierwotnej oraz wtórnej.
Wszyscy wiedzą iż aby zwiększyć rentowność instalacji należy zmniejszyć nakład inwestycyjny oraz koszty eksploatacji, jak to zrobić?
Sukces to ludzie posiadający wiedzę technologiczną, którzy są wstanie dobrać np. parametry procesu technologicznego w taki sposób aby optymalnie zwiększyć obciążenie zbiorników dozowanym substratem i tym samym zmniejszyć ich kubaturę co w sposób istotny wpłynie na nakład inwestycyjny jak i samą eksploatację. Poprzez dobór tanich substratów zmniejszymy koszt eksploatacji, poprzez właściwy ich dobór można nawet o połowę zmniejszyć koszty związane z wydatkami na surowiec, należy jednak pamiętać o właściwym monitowaniu procesu technologicznego, co zapewniamy stosując własnego autorstwa systemy automatyki i sterowania przemysłowego.
Zatem należy stwierdzić, że jednym z podstawowych warunków powodzenia i osiągnięcia właściwej rentowności dla inwestycji jaką jest budowa biogazowni jest właściwy i stosowny dobór firmy technologicznej, która należycie przygotowywując inwestycję do realizacji w znacznym stopniu pomoże uniknąć problemów związanych z jej finalną opłacalnością i która właściwie dobierając substraty (zachowując ich optymalne ilości przy jednoczesnej różnorodności) pozwoli uniknąć często spotykanych wahań ich cen zapewniając w ten sposób niezależność od przejściowej jednostkowej koniunktury. Ponadto takie podejście do przygotowania procesu technologicznego właściwie przekłada się na stabilność uzyskanego wyniku produkcji biogazu a w efekcie daje to stałą produkcję energii elektrycznej i cieplnej i w optymalny sposób pozwala na sprzedaż tych mediów po aktualnych cenach sprzedaży i kupna energii elektrycznej oraz odpowiednich certyfikatów.
Właściwe podejście inwestycyjne przy udziale odpowiedzialnej firmy prowadzącej sprawy technologiczne z całą pewnością zapewni opłacalność inwestycji w obszar biogazowni i sprawi iż będzie to dobry biznes a nie tylko drogie hobby dla pasjonatów i zwolenników odnawialnych źródeł energii.