Biogazowna Boleszyn 1,2 MWe

Biogazownia - Boleszyn

Realizacja inwestycji była prowadzona przez pracowników Hanga Corp sp. Z o.o. 

Przedmiotem realizacji była budowa instalacji odnawialnego źródła energii o mocy 1,2 MWe wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej  biogaz rolniczy tzn. gaz otrzymany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałością z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego zlokalizowanego w miejscowości Boleszyn 

5/5